SSC Results 2018 – MES Student Shines

आपल्या बाल शिक्षण मंदिर इंग्रजी माध्यम शाळेला इ. १० वी च्या परीक्षेत मिळालेल्या यशाची दखल आज पुण्यातील वृत्तपत्रांनी घेतली आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *